เปิดโปรแกรม Outlook 2007 ไม่ได้

เปิดโปรแกรม Outlook 2007 ไม่ได้ ขึ้น Error Message ว่า

“Cannot start microsoft office outlook. Cannot open the outlook windows.”

 

แค่คลิ๊ก Start->Run-> แล้วใส่คำสั่ง “Outlook.exe /resetnavpane” ตามด้วย Enter เป็นอันเสร็จพิธีการแก้ไข

ข้อมูลอ้างอิง: http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/command-line-switches-for-microsoft-office-outlook-2007-HP001218589.aspx

Leave a Reply